Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Malý Čepčín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-25 z 87
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
312018BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14 Banská BystricaZmluva o dodávke elektriny Dodávka elektrickej energie na odberné miesta 0,00 €29.12.201831.12.2019
302018MASLEN s.r.o. , Badín 655, 976 32 BadínZmluva číslo 36 O prenájme informačných a reklamných tabúľ prenájom informačných a reklamných tabúľ 0,00 €27.11.201827.11.2023
292018J A M, s.r.o. , Nám .protifašistických bojovníkov 1705/3, 036 01 MartinZmluva o dielo Motorický javiskový ťah so závesom (zamat) a  dvojkoľajnice na okná v sále KD Malý Čepčín10 330,80 €23.11.2018nestanovený
282018Ing. Elena Fioleková, Lúčna 10, 038 61 VrútkyZmluva o poskytovaní auditorských služieb Audit konsolidovanej účtovnej závierky a overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2017 v zmysle zákona o účtovníctve  800,00 €8.11.201831.12.2018
272018Oľga Wagnerová, Turček 112, 038 48 TurčekZmluva o umeleckom vystúpeníHudobné vystúpenie - spev piesní v rámci podujatia Október - mesiac úcty k starším 400,00 €27.10.201827.10.2018
262018Emília Majerová, Malý Čepčín 117, 038 45 Malý ČepčínKúpna zmluvaChladnička Snaige design line70,00 €13.10.2018nestanovený
252018Anna Lukačová, Malý Čepčín 8, 038 45 Malý Čepčín Kúpna zmluvaPozemok registra „C“ KN, k.ú. Malý Čepčín, parc. č. 270/1- zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 59 m2, zapísaný na LV č. 345  153,40 €3.10.2018nestanovený
242018Chovanec Ján, Malý Čepčín 109, 038 45 Malý ČepčínZmluva o dieloRealizácia diela - Nadstavba časti strechy požiarnej zbrojnice Malý Čepčín č.s. 2612 729,89 €29.9.201830.11.2018
232018Územná organizácia DPO SRZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Malý Čepčín uzatvorená v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Malý ČepčínPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce na nákup časomiery pre CTIF na súťaže v rámci okresu Turčianske Teplice50,00 €27.9.201831.12.2018
222018MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajovSpracúvanie osobných údajov na účely poskytovania služby Systémová podpora0,00 €14.9.2018nestanovený
212018AYMY, s.r.o., 1. mája 910/7, 039 01 Turčianske TepliceZmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvyOdplatný prevod vlastníckeho práva - pozemok parcely registra „C“, parc. č. 165/14, ostatné plochy, o výmere 681 m21,00 €31.8.201831.12.2018
202018AYMY, s.r.o., 1. mája 910/7, 039 01 Turčianske TepliceZmluva o vzájomnej spolupráciVzájomná spolupráca, ktorej cieľom je vybudovanie asfaltovej prístupovej cesty0,00 €31.8.201831.12.2018
192018OL-IN s.r.o.pri Perinovej studni575/9, 949 01 NitraZmluva o dieloRekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Malom Čepčíne28 173,20 €3.8.201831.10.2018
182018Cardif Slovakia, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 BratislavaPoistenie mobilného telekomunikačného zariadenia (MZ) pre prípad škodyPoistenie mobilného telekomunikačného zariadenia (MZ) pre prípad škody8,99 €27.7.201824.7.2020
162018Hlavný kontrolór Ing. Janka JesenskáZmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí na úseku výkonu kontrolnej činnosti Výkon kontrolnej činnosti0,00 €12.7.201811.2.2022
152018WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, Slovenská republikaZmluva o spracovaní osobných údajov Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov0,00 €5.6.2018nestanovený
142018AMAVEX, s.r.o, Radlinského 2, 038 61 VrútkyZmluva o dielo o poskytovaní odbornej služby v oblasti bezpečnosti a ochrany údajovOdborná služba a pomoc s cieľom realizácie ochrany údajov objednávateľa. 300,00 €25.5.201831.12.2018
132018JUDr. Mária Kevická, PhD.Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľaÚprava postupu, práv a povinností Zmluvných strán pri výkone činnosti Zodpovednej osoby 0,00 €25.5.201831.12.2018
122018Zberné suroviny Žilina, a.s., Kragujevská 3, 010 01 ŽilinaZmluva uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 81 odst. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 23/10/2017Rámcová dohoda o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov0,00 €22.5.2018nestanovený
112018Daša Kalnická, Žabokreky 335, 038 40 ŽabokrekyZmluva o vzájomnej spolupráciVzájomná spolupráca pri organizácii divadelného predstavenia ochotníckeho divadla Žabokreky s názvom „Letušky“ 150,00 €19.5.201820.5.2018
92018Dobrovolná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17 831 03 Bratislava - Nové MestoZmluva č.38308 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochranyÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR3 000,00 €20.4.2018nestanovený
82018Telovýchovná jednota Družba Malý Čepčín,Malý Čepčín 122,Malý ČepčínZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Malý ČepčínPodmienky poskytnutia dotácie z rozpočtu obce Malý Čepčín1 800,00 €29.3.201831.12.2018
72018Veríme v zábavu s.r.o., Pod Brezinou 86, Trenčín 911 01Zmluva o dieloPodmienky zmluvy o dielo 6 840,00 €26.3.2018nestanovený
62018OPEN DOOR, s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 ŠaľaZmluva o službáchVypracovanie a implementácia žiadosti o dotáciu 1 000,00 €9.3.2018nestanovený
52018VV, s.r.o. ,Horná 223/1, Poniky 976 33Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce Dohoda zmluvných strán o podmienkach vykonávania Mobilného triedeného výkupu odpadov a Zberových akcií na území obce0,00 €7.3.2018nestanovený
Položky 1-25 z 87

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka