Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne poplatky

Všeobecná správa 
- osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis1,50 €
- osvedčenie listín, za každú aj začatú stranu - v slovenskom jazyku1,50 €
- osvedčenie listín, za každú aj začatú stranu - v českom jazyku3,00 €
- overenie správnych údajov, v žiadosti výpis z reg. trestov1,50 €
- vydanie potvrdenia o trvalom pobyte 5,00 €
Vnútorná správa 
- vydanie druhopisu matričných dokladov 5,00 €
- nahliadnutie do matrík za každý zväzok1,50 €
- povolenie / delegácia/ uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade16,50 €
- uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 16,50 €
- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej doby16,50 €
- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti66,00 €
- uzatvorenie manželstva medzi št. občanom SR a cudzincom 66,00 €
- uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
- povolenie- delegácia medzi občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 33,00 €
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt199,00 €
Pôdohospodárstvo 
Vydanie rybárskeho lístka štátnym občanom SR: 
- týždenný 1,50 €
- mesačný3,00 €
- ročný7,00 €
- trojročný 17,00 €
Stavebná správa 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia 
o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 
- pre fyzickú osobu40 €
- pre právnickú osobu100 €
Žiadosť o stavebné povolenie  
- na stavbu rodinného domu50 €
- na stavbu bytového domu200 €
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre: 
- právnickú osobu100 €
- fyzickú osobu30 €
Ohlásenie jednoduchej stavby pre 
- právnickú osobu50 €
- fyzickú osobu20 €
Ohlásenie drobnej stavby (za každý objekt), stavebných úprav  
a udržiavacích prác pre 
- právnickú osobu30 €
- fyzickú osobu10 €
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby10 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
- bytový dom120 €
- rodinný dom35 €
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním30 €
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (za každý objekt) - právnická osoba50 €
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (za každý objekt) - fyzická osoba20 €
Žiadosť o povolenie terénnych úprav - právnická osoba100 €
Žiadosť o povolenie terénnych úprav - fyzická osoba20 €
Stavebná správa 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavenátrojnásobok sadzby
po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore  
so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka