Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osobitná matrika

Osobitná matrika

Matričné udalosti štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky.

Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

Podľa § 23 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov sa žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky podáva na:

a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,                             

c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo   

d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, len cez matričný úrad alebo zastupiteľský úrad. Tlačivá o zápis do osobitnej matriky a informácie o potrebných dokladoch a legalizačných doložkách poskytne príslušný matričný úrad alebo zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom (originály) a opatrené overením - tzv. Apostil, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky (platný občiansky preukaz alebo cestovný pas), zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.

Nakoľko ide o listiny vydané v cudzine,  zákon vyžaduje, aby boli úradne preložené súdnym prekladateľom (nie tlmočníkom) do slovenského jazyka.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka