Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kniha úmrtí

ÚMRTIE

ÚmrtieK zápisu úmrtia do knihy úmrtí je príslušný ten matričný úrad, v obvode ktorého osoba zomrela, alebo bola nájdená. Ak bola nájdená mŕtvola a nezistí sa, kde úmrtie nastalo, vykoná zápis ten matričný úrad, v obvode ktorého sa mŕtvola našla. Ak niekto zomrel za jazdy v dopravnom prostriedku zapíše úmrtie ten matričný úrad, v ktorého obvode bola zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku.

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí.

Doklady potrebné k vystaveniu úmrtného listu:
a) tlačivo "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (Obyv 3 -12)"  v troch vyhotoveniach (potvrdený prehliadajúcim lekárom)
b) doklad totožnosti zomretého: 

- občiansky preukaz zomretého

- u maloletých rodný list a občianske preukazy rodičov dieťaťa

- u občana, ktorý nemá doklad totožnosti - potvrdenie o občianskom preukaze vydané príslušným okresným riaditeľstvom policajného zboru SR (napr. bezdomovec, strata občianskeho preukazu)

c) občiansky preukaz manžela/ky zomretého.

Úmrtie človekaÚmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby, na základe splnomocnenia pozostalých. Úkon nie je spoplatnený.

Úmrtný list sa vydáva najbližším príbuzným, na počkanie.

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy úmrtí je stanovený správny poplatok vo výške 5,00 Eur.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka