Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kniha manželstiev

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Uzavretie manželstvaManželstvo je právom upravený zväzok muža a ženy, t. j. zväzok medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia.

Pre vznik manželstva je potrebné súhlasné vyhlásenie muža a ženy pred:

1.   orgánom štátu - občianska resp. civilná forma uzavretia manželstva,

2. pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - cirkevná forma uzavretia manželstva.

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a majú trvalý pobyt v obciach patriacich do matričného obvodu, vyplnia tlačivo "Žiadosť o uzavretie manželstva". Predmetné žiadosti je možné si vyzdvihnúť na matričnom úrade. Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v kostole (v priestore) registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti si podajú žiadosť na matričnom úrade, v ktorého matričnom obvode sa uvedený kostol (priestor) nachádza.

Úradne určená miestnosť pre uzatváranie civilných manželstiev:

                      Sobášna sieň v budove Obecného úradu Malý Čepčín.

Sobášne dni: - Piatok, - Sobota

Doklady potrebné k žiadosti o uzavretie manželstva:
Slobodní snúbenci:
a) rodné listy snúbencov - originál
b) platné občianske preukazy (identifikačná karta)                                 

c) platný cestovný pas a potvrdenie o trvalom pobyte v prípade, ak jeden zo snúbencov je štátny občan SR s trvalým pobytom mimo územia SR.
Maloleté osoby (16-18 rokov) predkladajú právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ovdovelí snúbenci:
a) rodné listy snúbencov - originál
b) platné občianske preukazy (identifikačná karta)
c) úmrtný list zomretého manžela/ky alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/ky za mŕtveho.

Rozvedení snúbenci:
a) rodné listy snúbencov - originál
b) platné občianske preukazy (identifikačná karta)
c) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné

Cudzinci:
a) rodné listy snúbencov - originál
b) doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
c) doklad o štátnom občianstve
d) doklad o pobyte (nie starší ako 6 mesiacov)
e) potvrdenie o osobnom stave (nie staršie ako 6 mesiacov)
f) úmrtný list zomretého manžela alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela za mŕtveho, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva - ak je cudzinec ovdovený
g) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
h) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Všetky predložené cudzojazyčné doklady musia byť úradne preložené, okrem dokladov v  českom jazyku. Matričné doklady vydané v cudzine musia byť opatrené vyšším overením.

Vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 7 dní (štátny občan SR) a 14 dní (cudzinci) pred uzavretím manželstva.

Sobášny list sa vydáva manželom po uzavretí sobáša na počkanie.

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy manželstiev je stanovený správny poplatok vo výške 5,00 Eur.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka