Smetné nádoby

Obec Malý Čepčín ponúka na predaj, len pre obyvateľov Obce Malý Čepčín, smetné nádoby na komunálny odpad 110 l z pozinkovaného plechu s hrúbkou steny 0,8 mm.

Cena 1 ks: 25,56 Eur.

Zberný dvor

        Oznamujeme občanom, že Dvor na zber odpadu bude od 6. apríla 2016 otvorený v dňoch :

streda  od 16.00 h  do 17.00 h

sobota  od 10.00 h  do 11.00 h

viac v priloženom súbore

MLIEČNY AUTOMAT

Spoločnosť VKM, s.r.o. Necpaly oznamuje, že v našej obci opäť začína predávať surové kravské mlieko a originálne balené mliečne výrobky prostredníctvom pojazdného mliečneho automatu.

            Predaj sa bude uskutočňovať v pravidelných časových intervaloch vždy  v  SOBOTU  (okrem sviatkov)  – od 19. 03. 2016

Vývoz smetných nádob

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že vývoz malých smetných nádob bude od mája 2016

v každý nepárny týždeň  -  v utorok 

Oznámenie

O Z N Á M E N I E

Obec Malý  Čepčín  oznamuje  občanom, že odpadová tráva sa môže vyvážať do ohradeného kompostoviska, ktoré je umiestnené v bývalej bani za budovou TJ.

Upozorňujeme,

že do kompostoviska je zákaz umiestňovať konáre, dreviny a ostatný komunálny odpad.

Upozornenie

U P O Z O R N E N I E

 

Obec  Malý  Čepčín  upozorňuje  občanov  na  P R Í S N Y  Z Á K A Z  vývozu akéhokoľvek odpadu (výkopová zemina, drobný stavebný odpad, ostatný komunálny odpad, biologický odpad)  do  priestorov  bývalej bane (za budovou TJ). 

PHSR 2014-2020 + rozpočet

Vážení spoluobčania,

v prílohe si môžete pozrieť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malý Čepčín na roky 2014-2020, ako aj návrh rozpočtu na 2015-2017 a rozpočet obce na 2012-2017.

Príjemný deň

Vážte si svoj život!

Vážte si svoj život!

V posledných mesiacoch stále viac a viac počúvame v médiách o usmrtení chodcov

vo večerných hodinách. Aspoň trošičku k bezpečnosti môžeme prispieť aj my samy.

Používajme vo vlastnom záujme reflexné ochranné prvky, ktoré sú chodci podľa zákona